Oferta

 • 1600 znaków na stronie przeliczeniowej dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • teksty właściwe codziennej komunikacji językowej, np. listy, typowe oferty handlowe, biznesplany.
Tłumaczenia zwykłe:
Tłumaczenia zwykłe:
 • 1600 znaków na stronie przeliczeniowej dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • teksty właściwe codziennej komunikacji językowej, np. listy, typowe oferty handlowe, biznesplany.
Tłumaczenia specjalistyczne:
 • 1600 znaków na stronie przeliczeniowej dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • teksty charakterystyczne dla określonej gałęzi wiedzy czy profesji, np. medycyny lub informatyki, zawierające fachowe słownictwo i wymagające od tłumacza orientacji w danej dziedzinie; np. opisy leków, instrukcje obsługi specjalistycznych urządzeń; tu również teksty artystyczne.
 • 1125 znaków na stronie przeliczeniowej**dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • teksty, których zgodność z oryginałem musi zostać poświadczona przez uprawnionego tłumacza przysięgłego***; np. postanowienia sądowe, licencje, zezwolenia, świadectwa szkolne, dyplomy, pełnomocnictwa, akty małżeństwa, urodzenia, zgonu.
Tłumaczenia przysięgłe:
Tłumaczenia przysięgłe:
 • 1125 znaków na stronie przeliczeniowej**dokumentu źródłowego, liczone ze spacjami*;
 • teksty, których zgodność z oryginałem musi zostać poświadczona przez uprawnionego tłumacza przysięgłego***; np. postanowienia sądowe, licencje, zezwolenia, świadectwa szkolne, dyplomy, pełnomocnictwa, akty małżeństwa, urodzenia, zgonu.

Tłumaczenie ustne:

 • czynność, która ułatwia komunikację języka mówionego (symultanicznie bądź konsekutywnie) pomiędzy dwoma lub więcej rozmówcami, którzy nie mówią (bądź nie komunikują się) tym samym językiem
 • oferujemy wybrane grupy językowe jako tłumaczenia zwykle oraz przysięgłe

* Wg wskazań narzędzia „Statystyka wyrazów” edytora tekstu Microsoft Word (Edycja › Zaznacz wszystko › Narzędzia lub Recenzja › Statystyka wyrazów). Rozpoczętą stronę przeliczeniową liczy się jako całą.

** Co jest zgodne z zapisami Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

*** Podstawę do sporządzenia przekładu uwierzytelnionego stanowi oryginał dokumentu źródłowego.

Jeżeli w wyjątkowej sytuacji nie może on zostać przedstawiony, tłumaczenie zawierało będzie adnotację o formie dostarczonej jego kopii.

Dokonaj bezpłatnej wyceny tłumaczenia